biuro@adle.com.pl Lecznicza 2/2, 47-400 Racibórz

Oferta

Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzona za pomocą programu komputerowego RACHMISTRZ. Odbiór dokumentów od Klienta, na życzenie Klienta składanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu.

Dokumentów elektronicznych

Możliwość dostarczania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

Rozliczeń ZUS

Rozliczenia na podstawie otrzymanych list płac za pomocą programu PŁATNIK. Przekaz elektroniczny do ZUS.

Rozliczeń kadr i płac

Prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych(uzgodnienia indywidualne z pracodawcą). Przygotowanie list na podstawie zawartych umów.

Ewidencji, VAT (zakupu i sprzedaży)

Prowadzona za pomocą programu komputerowego RACHMISTRZ. Odbiór dokumentów od Klienta, na życzenie Klienta składanie deklaracji rozliczeniowej VAT7.

Ewidencja ryczałtu + karty

Rozliczenia ryczałtu według obowiązujących stawek.

Rejestracji działalności gospodarczej

Pomoc lub całkowita rejestracja działalności gospodarczej w UM, US, ZUS oraz w Urzędzie Statystycznym. Pomoc przy likwidacji firmy.

Rozliczeń rocznych

Wypełnianie deklaracji rocznych rozliczeniowych wraz z dodatkowymi odliczeniami.

Ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ewidencji w programach komputerowych. Biuro na życzenie Klienta odbiera i dostarcza dokumenty do US i ZUS.

Pism urzędowych

Profesjonalne pisanie pism urzędowych.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - TEL. 32 415 42 40